7/5/2024

Mindre avfall, enda mer resirkulering på Karmøy

Valse- og resirkuleringsselskapet Speira gjør ny investering på Karmøy. Seks millioner kroner investeres i en ny, hypermoderne slaggpresse, som gjør at avfall fra aluminiumsproduksjonen kan gjenvinnes.

– Ikke bare blir kvaliteten på produktet høyere, men vi reduserer både driftsomkostningene og avfallet fra produksjonen, sier Pål Tage Endresen, fabrikksjef ved Speira Karmøy.

Gjenvinning og behandling av aluminiumslagg er en viktig del av Speiras strategi om å bli enda mer bærekraftige.

Under aluminiumsproduksjonen danner det seg et oksidlag kalt aluminiumslagg. En slaggpressemaskin kjøler og presser  aluminiumsmelte ut av oksiden ved hjelp av høyt trykk. Prosessen tar ca. 30 minutter, og resultatet er et gjenvunnet aluminiumsprodukt.

– Vi har et uttalt mål om å sette standarden for bærekraft i vår bransje. Det handler om at vi er sterkt knyttet til samfunnet der vi jobber og bor, og bevisste på den rollen vi kan spille for å sikre en bærekraftig fremtid. Optimalisering av produksjon, prosessering og
resirkulering er nøkkelord i denne sammenheng, sier Endresen.

Den nye investeringen er én i rekken av flere som Speira har gjort på Karmøy siden valse- og resirkuleringsselskapet ble kjøpt fra Hydro i 2021. Med godt over 100 millioner kroner i nye investeringer de tre siste årene, har Speira kunnet gå til innkjøp av nytt og moderne
utstyr. I tillegg til slaggpressen, har selskapet både fått på plass en ny slipemaskin, og oppgradert flere av produksjonslinjene.

– Investering i nytt utstyr er svært viktig for at Speira skal kunne være konkurransedyktige i fremtiden. Den nye slaggpressen, som allerede er lagt til bestilling, har dobbelt så stor kapasitet som dagens utstyr, og vil bidra til å befeste vår posisjon som en ledende aktør for
valsede og resirkulerte aluminiumsprodukter, avslutter Endresen.

Forventet leveringstid er i begynnelsen av 2025.