7/2/2024

Rekordinvestering i Holmestrand

En av Holmestrands største industriinvesteringer i moderne tid er et faktum når Speira har besluttet å investere 400 millioner kroner i en ny smelteovn ved anlegget i Holmestrand. Investeringen går til en ny smelteovn i støperiet i Holmestrand. Arbeidet med å få på plass smelteovnen vil være et omfattende prosjekt frem til den skal tas i bruk sommeren 2026. Fabrikken vil produsere for fullt med eksisterende utstyr, mens ombygging og installering av det nye utstyret pågår.

– Denne investeringen sikrer et stort antall arbeidsplasser i Holmestrand i uoverskuelig fremtid. Den gamle smelteovnen har stått i 50 år, og den nye er tenkt å stå i minst 50 år til. Dette er svært gode nyheter, sier Jon Gaasholt, fabrikksjef ved Speira Holmestrand.

Den totale investeringen for smelteovnen er på 400 millioner norske kroner. En smelteovn for resirkulert materiale i støperiet har lenge vært på ønskelisten i Holmestrand.

Med ny smelteovn vil Speira Holmestrand ta imot 22 000 tonn mer skrap hvert år. Dermed vil rundt halvparten av selskapets produksjon være basert på resirkulert skrap. Det vil redusere CO2-fotavtrykket i Holmestrand med 150 000 tonn CO2. Ovnen vil gi lavere utslipp av NOx og redusere lukt i Holmestrand. Den er også klargjort for en framtidig overgang til ikke-fossil energi som vil ytterligere redusere utslipp.

– Vi har et uttalt mål om å sette standarden for bærekraft i vår bransje. Det handler om at vi er sterkt knyttet til samfunnet der vi jobber og bor, og bevisste på den rollen vi kan spille for å sikre en bærekraftig fremtid. Optimalisering av produksjon, prosessering og resirkulering er nøkkelord i denne sammenheng. Nå kan vi levere ferdig produkt med mellom ett og to tonn lavere CO2-utslipp per tonn produkt. Det vil styrke vår markedsposisjon, sier Gaasholt.

Med nærmere 600 millioner kroner i nye investeringer de tre seneste årene har Speira i Norge gått til innkjøp av nytt og moderne utstyr, både i Holmestrand og ved selskapets anlegg på Karmøy. I tillegg til smelteovnen har selskapet oppgradert flere av produksjonslinjene.

– Investering i nytt utstyr er svært viktig for at Speira skal kunne være konkurransedyktige i fremtiden. Den nye smelteovnen vil bidra til å befeste vår posisjon som en ledende aktør for valsede og resirkulerte aluminiumsprodukter med stadig lavere miljøutslipp, sier Speira-lederen.

Gaasholt forteller at Speira går inn i en travel tid med høyt aktivitetsnivå.

– Vi har flinke folk med på laget, og det er gøy å se hvordan våre dyktige medarbeidere står på for at vi skal lykkes hver eneste dag. Jeg er stolt av å vise hva vi får til her i Holmestrand, sier Gaasholt.