Ny standard for resirkulering av drikkebokser

Sammen med tre andre medlemmer av European Aluminium Packaging Group (EAPG) har Speira signert en avtale om å delta i et standardiseringsprosjekt for å maksimere det resirkulerte innholdet i drikkevarebokser og dermed redusere karbonutslippene betydelig, med fokus på økt resirkulerbarhet i boksens ende.

«Dette prosjektet er et viktig skritt i vår ambisjon om å bygge en sirkulær verden som fungerer. Vi samarbeider med bransjekolleger for å sette nye standarder for hele boksbransjen», sier Einar Glomnes, administrerende direktør i Speira. Boris Kurth, leder for Speiras boksvirksomhet, legger til: «Vi gleder oss til å komme i gang med dette samarbeidet. Resirkulert innhold er den beste måten å redusere karbonavtrykket vårt på, og hvor er det bedre å bruke dette enn i den raskt voksende boksebransjen?!»

I dag lages drikkeboksens aluminiumskropp og -kork av to ulike aluminiumlegeringer. Mens det valsede aluminiumet til bokskroppen allerede inneholder en høy andel resirkulert aluminium og bidrar til svært høy resirkulerbarhet, er det et ytterligere bærekraftpotensial knyttet til boksens ende. Prosjektet vil fokusere på å utforske alternative, mer resirkuleringsvennlige legeringer for boksens ende. Bruk av resirkulert aluminium reduserer de direkte karbonutslippene drastisk og sparer 95 prosent energi sammenlignet med produksjon av primæraluminium. En alternativ legering med høyt innhold av resirkulert aluminium vil gjøre det mulig for produsenter å tilby bokser med sterkt reduserte karbonutslipp. Det endelige målet er å utvikle en drikkeboks i aluminium som kan produseres av opptil 100 prosent resirkulert aluminium, og å lansere den på markedet.

EAPG vil tilby en plattform for å gjennomføre prosjektet, og vil bygge på sin omfattende erfaring med å utvikle slike samarbeidsaktiviteter. Det flerårige prosjektet har som mål å engasjere andre partnere i verdikjeden som er direkte involvert i prosessen med å lage, fylle og lukke bokser.

«Samarbeid og utveksling av ekspertise på dette viktige området er noe alle selskapene i European Aluminium Packaging Group er svært opptatt av, og det vil bidra til å avkarbonisere bransjen vår», sier Maarten Labberton, direktør for European Aluminium Packaging Group. «Prosjektet er en viktig pådriver for full sirkularitet og vil gjøre drikkebokser til en enda mer bærekraftig emballasje. I tillegg vil den stadige veksten av pantesystemer i Europa gjøre det mulig å resirkulere flere bokser ved hjelp av omsmeltingsløsninger, i tråd med det felles veikartet med boksprodusentene mot 100 prosent drikkebokser", sier Maarten Labberton, direktør for European Aluminium Packaging Group. med boksprodusentene mot 100 prosent resirkulering av drikkebokser innen 2030

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mauritz Faenger-Montag, leder for eksternkommunikasjon
T +49 2181 66-4918
mauritz.faenger-montag@speira.com