Aluminiumslegeringer – egenskaper for industriell bearbeiding

Ved hjelp av aluminiumslegeringer, dvs. gjennom tilsetning av andre elementer, er vi i stand til å utvikle aluminium til nesten alle formål. Ikke minst bidrar legeringene til langt bedre fysiske egenskaper for det lette metallet, slik at det kan benyttes på enda flere områder.

Nedenfor viser vi deg hvor aluminiumslegeringer blir brukt, og vi gir deg en oversikt over våre ulike legeringer for aluminium.

Hva brukes aluminiumslegeringer til?

Aluminium er ett av våre viktigste og mest anvendte materialer, noe som blant annet skyldes dens formbarhet, gode ledningsevne og ikke minst en estetisk tiltalende overflate. Derimot er rent aluminium i seg selv utilstrekkelig når det gjelder å bli brukt som materiale. Blant annet kjennetegnes rent aluminium av et svært lavt smeltepunkt (660 °C), i tillegg til en høy varmeledningsevne og termisk ekspansjon. Dette er utvilsomt en fordel for bestemte typer miljøer, men det gjelder langt ifra generelt.

Aluminiumslegeringer finnes i mange allsidige og omfattende varianter. Under produksjonen blir skrot fra marked og produksjon, samt primærmetallet aluminium (Al), tilsatt legeringselementer som magnesium, mangan, jern, silisium eller kobber. Dette endrer materialets sammensetning og legeringens egenskaper, avhengig av krav og situasjon. Dermed blir det mulig å tilpasse aluminiumslegeringene etter forskjellige krav og bruksområder – enten det gjelder formbarhet, varmeledningsevne eller sveisbarhet. Slik kan vi tilby skreddersydde løsninger for praktisk talt alle bransjer.

Hva er fordelene med aluminiumslegeringer?

Tettheten til aluminium er kun 2,7 g/cm³, sammenlignet med stål som har 7,874 g/cm³. Dette er grunnen til at materialet også regnes som et lettmetall. Men det innebærer også at rent aluminium ikke er spesielt sterkt. I slike tilfeller er det nødvendig med en aluminiumslegering, som man oppnår ved å legge til andre legeringselementer. Dette gir økt styrke og stabilitet.

 • Økt styrke uten at lettheten påvirkes
 • Bedre motstandsdyktighet mot korrosjon i fuktige eller salte miljøer
 • Bedre termisk ledningsevne
 • Økt formbarhet, lettere å bearbeide og behandle med maskin
 • Justering av duktilitet og seighet for å minske risikoen for sprekker og brudd
 • Korrosjonsbestandighet
 • Letthet
 • Duktilitet og hardhet
 • Lavt smeltepunkt
 • Formbarhet
 • Termisk ledningsevne
 • Elektrisk ledningsevne
 • Kan modifiseres ved overflatebehandling
 • Resirkulerbart
 • Værbestandig

Hvor brukes aluminiumslegeringer?

Det ideelle bruksområdet for en gitt aluminiumslegering vil i stor grad avhenge av dens sammensetning og tilhørende egenskaper. Ettersom det er mulig å legge ulike hovedlegeringselementer til aluminium, kan vi tilpasse materialet slik at det kan benyttes på en lang rekke bruksområder.

For eksempel er rent aluminium godt egnet til rør eller tanker, mens en aluminiumslegering med kobber ofte blir brukt i fly og romskip, hovedsakelig på grunn av sin høye styrke.

Når mangan tilsettes, får vi en formbarhet og en varmeledningsevne som kommer til god nytte i bilindustrien. Et annet eksempel er aluminiumslegeringer med magnesium, som kjennetegnes av sin overlegne korrosjonsbestandighet. Dette legerte aluminiumet er ideelt for skipsbygging i aluminium samt ved bygging av broer. Dette er bare noen få eksempler på de mange måtene aluminiumslegeringer kan brukes på.

Til markeder og produkter

Hvilke typer aluminiumslegering finnes?

For aluminiumslegeringer er det mulig å bruke legeringselementene magnesium (Mg), silisium (Si), kobber (Cu), mangan (Mn) og sink (Zn), som tilsettes det rene aluminiumet i forbindelse med produksjon. Dette har resultert i klassifiseringen av de såkalte smidde aluminiumslegeringene 1xxx for ren aluminium, 2xxx for kobber, 3xxx for mangan, 4xxx for silisium, 5xxx for magnesium, 6xxx for magnesium og silisium og 7xxx for sink.

I tillegg til smidde aluminiumslegeringer finnes det også støpte aluminiumslegeringer, som kan inndeles ytterligere. For øyeblikket kjenner man til over 400 smidde legeringer og 200 støpte legeringer. De mest brukte aluminiumslegeringene er blant annet 6060, 5754, 7075, 5083 og 6082. Leter du etter den hardeste legeringen for aluminium, finner du den i kombinasjonen kobber, magnesium og mangan under navnet duralumin eller dural.

2xxx: Kobber

I en aluminiumslegering med kobber tilsettes aluminium til mellom 2 % og 10 % av metallet. Selv om dette reduserer korrosjonsmotstanden, øker det styrken og hardheten, slik at den blir lettere å bearbeide. Aluminiumslegeringen brukes i romfartsindustrien eller til bygging av militære kjøretøy.

 

3xxx: Mangan

Ved å forene aluminium og mangan i samme aluminiumslegering øker vi strekkfastheten, som forblir den samme selv ved høye temperaturer. Motstand og korrosjonsbestandighet holder seg også praktisk talt uendret. Materialet har derfor optimale forutsetninger for fremstilling av kjøkkenredskaper, varmevekslere eller radiatorer.

 

4xxx: Silisium

Når halvmetallet silisium inngår i en aluminiumslegering, øker korrosjonsmotstanden samtidig som smeltetemperaturen reduseres. I tillegg forbedres flyteevnen. Hvis det også blir tilsatt magnesium, dannes en aluminiumslegering som kan varmebehandles. Legeringen brukes i aluminium til støpegods eller kjernetråder i forbindelse med sveising eller lodding av lettmetallet.

5xxx: Magnesium

Når det gjelder styrke i en aluminiumslegering, vil alkalimetallet magnesium være et selvskrevent førstevalg for blanding. Kaldherdingen forbedres også, noe som gjør materialet ideelt for produksjon av plater og paneler til aluminiumsfasader. I tillegg til bygninger brukes den også til skip og båter, kjøretøy og trykkbeholdere.

 

6xxx: Magnesium og silisium

Ved å kombinere magnesium og silisium i en aluminiumslegering, økes kapasiteten til varmebehandling. Disse viser også sine kvaliteter innen økonomisk lønnsom ekstrudering. Enten det dreier seg om drivaksler, sykkelrammer eller stillaser, kan legering for aluminium brukes til å utvikle en rekke konstruksjoner.

 

7xxx: Sink

Når aluminium og sink kombineres i en aluminiumslegering – normalt sammen med magnesium og/eller kobber – økes både styrke og hardhet. Dessuten oppstår det en legering som kan varmebehandles. Selv om materialet er mer utsatt for sprekkdannelser pga. spenningskorrosjon, egner det seg meget godt til smeltesveising eller til produksjon av sykkelrammer.8xxx: Spesiallegeringer
Lokalisering av spesiallegeringer som ikke produseres i henhold til standard markedspraksis.

Kriterier for riktig valg av aluminiumslegering

Valg av aluminiumslegering avhenger av tiltenkt bruk eller hvilket produkt som skal produseres. En rekke kriterier må tas i betraktning – blant annet:

 • Styrke
 • Formbarhet
 • Korrosjonsbestandighet
 • Egnet for overflatebehandling
 • Elektrisk og termisk ledningsevne
 • Barriereegenskaper
 • Evnen til å la seg bearbeide, f.eks. dyptrekkings- og sveiseegenskaper

Vi tilpasser våre produkter etter kundenes individuelle krav og spesifikasjoner, og vi oppfyller alle kvalitetsstandarder. Da det er mange faktorer å ta hensyn til for å oppnå en ideell aluminiumslegering, anbefales det å konsultere en ekspert.

Ta kontakt med oss Finn riktig aluminiumslegering

Som et ledende globalt valse- og resirkuleringsselskap for aluminium, er vi i Speira glade for å hjelpe deg personlig. Ta kontakt med oss ​​nå, så finner vi frem til den riktige aluminiumslegeringen for deg.

Kontakt oss