Publikasjoner

Whitepaper Aluminiumsløsninger for bærekraftig skipsbygging

Å utforske hav og innsjøer, og å reise med skip, er noe folk har drevet med til alle tider. Ambisjonen om å seile så bærekraftig som mulig har imidlertid blitt sterkere og sterkere, både hos de kommersielle og private skipsbyggernee og blant sjøfolk. Da spiller vekt, levetid og resirkulering en avgjørende rolle.

Som en av de ledende leverandørene av materialer til skipsbygging- og transportsektoren, tilbyr vi løsninger som imøtekommer mange av dagens krav.

Våre VIA Maris-produkter er svært robuste, og har oppnådd gode resultater når det gjelder effektiv bruk, korrosjonsbestandighet og sikkerhet. Seil med oss ​​og oppdag våre kostnadseffektive og bærekraftige aluminiumsløsninger for skipsbygging.

Denne white paperen er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Fordeler ved bruken av aluminium i sylinderformede lithium-ion batterier

Aluminium er et allsidig materiale med en rekke fordelaktige egenskaper, blant annet gode ledeegenskaper, lett vekt, høy formbarhet, styrke og resirkulerbarhet. Alle disse egenskapene er viktige for produksjon av moderne, høyenergi lithium-ion battericeller (LIB celler). Mens industrien i dag benytter seg aktivt av disse egenskapene og bruker aluminum som standard materialvalg for prismeformede LIB celle-design, er de fleste sylindriske cellekonseptene fortsatt basert på nikkelbelagt stål (NPS). Med økning i cellestørrelse og mer effektiv styring av varme blir battericellene viktigere og cellehousing i aluminium kan gi en teknisk overlegen løsning for sylinderformede celler sammenlignet med NPS.

Denne studien gjennomført i felleskap mellom Speira GmbH og leder for Production Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) Aachen beskriver et 4680 cellekonsept med celle-housing i aluminim basert på en ny materialløsning for battericelle-housing kalt Speira Ion Cell. Cellekonseptet ble testet i ulike 3C hurtiglagrinsscenarioer ved bruk av varmestimulering. Simuleringene viser en betydelig bedret kjøleprestasjon sammenlignet med en LIB celle referanse med vanlig NPS celle-housing.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download