Publikasjoner

Whitepaper Vi setter oss selv de høyeste standardene for resirkulert aluminium

Resirkulering av aluminium spiller en nøkkelrolle når det gjelder å spare energi og dermed redusere utslippene.

Men hvordan definerer vi egentlig resirkulert aluminium?

Speira står for ekte engasjement og åpenhet når det gjelder bærekraft. Derfor følger vi en streng definisjon som ikke gir rom for tolkning, og som setter de høyeste standarder for oss selv.

I dette whitepaperet får du vite hvordan vi definerer resirkulert aluminium, og hvordan vi beregner karbonfotavtrykket til våre valsede aluminiumprodukter.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Aluminiums rolle i avkarboniseringen av batterier

Kritikerne av e-mobilitet argumenterer ofte med de typisk høyere karbonutslippene fra elbiler og deres batterier i produksjonsfasen sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Men i tillegg til at disse utslippene mer enn oppveies av lavere utslipp i bilens bruksfase, har kappløpet mot avkarbonisering av batteriproduksjonen allerede startet, noe som tar bærekraften til batterielektriske biler til neste nivå.

Nylige prognoser fra McKinsey tyder på at karbonavtrykket fra produksjonen av litium-ion-battericeller vil bli redusert med mer enn 75 % langs hele batteriverdikjeden mellom 2022 og 2030.

Vår whitepaper om avkarbonisering av batterier viser at bærekraftig aluminium kan spille en viktig rolle for å nå dette ambisiøse målet, og presenterer veier mot grønnere batterier ved å ta i bruk lavkarbon primæraluminium og resirkuleringsbaserte materialløsninger på cellenivå.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Materialløsninger i aluminium for batterikjøleplater

Effektiv varmestyring er en nøkkelfaktor for effektiviteten og holdbarheten til batterisystemer i batterielektriske kjøretøy (BEV). Aluminium har enestående egenskaper, som høy varmeledningsevne, lav vekt, høy formbarhet, styrke og resirkulerbarhet, noe som gjør det til et foretrukket materiale for varmestyringskomponenter.

Den dominerende kjøleløsningen i dag er bruk av loddede kjøleplater i aluminium på grunn av balansen mellom effektivitet og kostnad. En ulempe med dette konseptet er at konvensjonelle varmevekslermaterialer har lav styrke etter lodding. Speira har utviklet et nytt høyfast loddemateriale som kombinerer høy mekanisk styrke etter aldring med høy formbarhet, samtidig som det beholder de typiske fordelene ved konvensjonelle materialløsninger, som enkel lodding og høy korrosjonsbestandighet.

Denne rapporten beskriver materialkravene til loddede batterikjøleplater og Speiras materialløsninger.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Bærekraftige prosesser for produksjon av drikkebokser i aluminium

Aluminium har utmerkede tekniske egenskaper, er 100 % resirkulerbart, har utmerket varmeledningsevne og er lett. Resultatet er fullstendig resirkulerbare drikkebokser i aluminium som holder innholdet kjølig, velsmakende og friskt på den lange veien til sluttforbrukeren.

Volumet av drikkebokser i aluminium som brukes i Europa vil øke med rundt ti milliarder i løpet av de neste fem årene. Speira er en del av denne trenden og gir et viktig bidrag til dette med sitt høykvalitetsaluminium fra VERO-produktserien. Aluminium med et resirkulert innhold på mer enn 75 % er merket ORBIS. Resirkulering er også en av de tjenestene vi gjerne tilbyr av hensyn til bærekraften. Vi resirkulerer allerede 100 000 tonn drikkebokser i aluminium hvert år.

Les vår white paperet for å finne ut mer om produksjon og resirkulering av aluminium til drikkebokser.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Aluminium solutions for large façade elements

Innen arkitektur og konstruksjon utsettes materialene våre for en rekke ulike værforhold som de må tåle. Samtidig må de oppfylle de høyeste krav til utseende, form og bærekraft.

Våre TECTURA Giant plater er det beste valget for store dimensjoner på opptil 2,6 meter. De er enkle å forme, slik at selv krevende, mer dimensjonale fasadeelementer kan realiseres. Legeringstype, styrkeområde og overflatebehandling skreddersys for hvert enkelt prosjekt og utvikles i nært samarbeid med arkitekter og fasadebyggere. Samtidig har aluminiumsplatene våre et lavt karbonavtrykk og bidrar betydelig til energieffektiviteten i store bygninger.

I dette white paperet får du vite mer om bruken av aluminium i store fasadekledninger. Oppdag de mange fordelene, ulike overflatebehandlinger, miljøaspekter og konkrete prosjekteksempler.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Aluminiumsløsninger for bærekraftig skipsbygging

Å utforske hav og innsjøer, og å reise med skip, er noe folk har drevet med til alle tider. Ambisjonen om å seile så bærekraftig som mulig har imidlertid blitt sterkere og sterkere, både hos de kommersielle og private skipsbyggernee og blant sjøfolk. Da spiller vekt, levetid og resirkulering en avgjørende rolle.

Som en av de ledende leverandørene av materialer til skipsbygging- og transportsektoren, tilbyr vi løsninger som imøtekommer mange av dagens krav.

Våre VIA Maris-produkter er svært robuste, og har oppnådd gode resultater når det gjelder effektiv bruk, korrosjonsbestandighet og sikkerhet. Seil med oss ​​og oppdag våre kostnadseffektive og bærekraftige aluminiumsløsninger for skipsbygging.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download

Whitepaper Fordeler ved bruken av aluminium i sylinderformede lithium-ion batterier

Aluminium er et allsidig materiale med en rekke fordelaktige egenskaper, blant annet gode ledeegenskaper, lett vekt, høy formbarhet, styrke og resirkulerbarhet. Alle disse egenskapene er viktige for produksjon av moderne, høyenergi lithium-ion battericeller (LIB celler). Mens industrien i dag benytter seg aktivt av disse egenskapene og bruker aluminum som standard materialvalg for prismeformede LIB celle-design, er de fleste sylindriske cellekonseptene fortsatt basert på nikkelbelagt stål (NPS). Med økning i cellestørrelse og mer effektiv styring av varme blir battericellene viktigere og cellehousing i aluminium kan gi en teknisk overlegen løsning for sylinderformede celler sammenlignet med NPS.

Denne studien gjennomført i felleskap mellom Speira GmbH og leder for Production Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) Aachen beskriver et 4680 cellekonsept med celle-housing i aluminim basert på en ny materialløsning for battericelle-housing kalt Speira Ion Cell. Cellekonseptet ble testet i ulike 3C hurtiglagrinsscenarioer ved bruk av varmestimulering. Simuleringene viser en betydelig bedret kjøleprestasjon sammenlignet med en LIB celle referanse med vanlig NPS celle-housing.

Dette white paperet er kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

Download