Aluminiumproduksjon: Effektivitet møter innovasjon

Produksjon av aluminium er en dynamisk prosess som har blitt mer og mer effektiv over tid. På bakgrunn av en økende global etterspørsel og stadig sterkere fokus på bærekraft, blir markedet drevet fremover av innovative metoder for aluminiumproduksjon.

Fra bauxitt til flytende metall

Selv om aluminium er det tredje mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen, forekommer det aldri i naturen i fast form. Derfor krever det omfattende produksjonsprosesser. Aluminium forekommer utelukkende i form av kjemiske forbindelser, hvor bauxitt, et forvitringsprodukt av kalkstein og silikatbergarter, har høyest konsentrasjon av aluminium. Andelen aluminiumoksid i bauxitt er ofte over 50 prosent, noe som gjør det til et viktig materiale for aluminiumproduksjon. De viktigste bauxittgruvene finner vi i Australia, Kina, Guinea, Brasil og India, hvor gruvedriften hovedsakelig foregår i form av dagbruddsdrift.

Den såkalte Bayerprosessen brukes til å utvinne rent aluminiumoksid fra bauxitt. Dette rene aluminiumoksidet har en så fin konsistens at det er tilnærmet flytende, og derfor kan det transporteres gjennom rør. Det er både lukt- og giftfritt, og på dette stadiet ligner det fin, hvit sand. For videre behandling blir aluminiumoksidet ført til spesialiserte ovner. I prosessen med smelteelektrolyse blir aluminiumoksidet brutt ned i flytende aluminium og oksygen etter kryolitt-aluminiumoksid-prosessen ved hjelp av elektrisk strøm og karbon. Det flytende metallet som produseres, kan deretter ekstraheres fra ovnen og til slutt helles i former.

Hvordan produseres aluminium? Et innblikk i produksjonen av aluminium

Smelteelektrolyse, en sentral bestanddel i aluminiumproduksjon, er kjent for sitt høye energiforbruk. For å gjøre denne prosessen mest mulig energieffektiv benyttes toppmoderne teknologi og prosessoptimaliseringer. Disse omfatter blant annet redusert energiforbruk gjennom forbedrede elektrodematerialer og mer effektiv celledesign. Fremskritt innen automatisering og prosesstyring bidrar dessuten til å senke energiforbruket og til økt miljømessig bærekraft.

Hvert år produseres mer enn 58 millioner tonn primæraluminium på verdensbasis, og i tillegg kommer over 16 millioner tonn resirkulert aluminium fra skrapmetall. Resirkulering av aluminium er spesielt effektivt, da det kun krever omtrent fem prosent av den energien som brukes til å utvinne primæraluminium, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Utvalget av produkter som kan fremstilles av resirkulert aluminium, er enormt. Fra kjøretøy og drikkebokser til skipsbygging og transport og mye mer. 

Moderne prosesseringsmetoder for produksjon av aluminium

Som et anerkjent selskap innen valsing og resirkulering av aluminium benytter Speira avanserte prosesser for å sikre aluminiumprodukter av høyeste kvalitet. Det blir brukt flere forskjellige metoder i den videre bearbeidingen av aluminium. Foruten stangpressing, valsing og støping, er dyptrekking og ekstrudering viktige teknikker. Med dyptrekking blir aluminium formet til en bestemt form. Ekstrudering betyr at aluminium blir presset gjennom en formet åpning slik at man kan lage komplekse profiler. Aluminium kan også kaldformes og bearbeides med metoder som fresing og dreiing.

Til overflatebearbeiding kan man bruke teknikker som sliping, børsting, polering og anodisering. Blant annet er anodisering en elektrokjemisk prosess som forsterker det naturlige oksidlaget på aluminiumet. Dette fører til en enda mer motstandsdyktig overflate som både beskytter og gir den et mer estetisk utseende.

Bærekraftig aluminiumproduksjon og resirkulering hos Speira

Vår visjon om å bli et ledende resirkuleringsselskap står sentralt i vår aluminiumproduksjon. Ved å bruke resirkulerte materialer kan vi redusere energiforbruket betydelig – uten at det går ut over kvaliteten på våre valsede aluminiumsprodukter. For produkter merket med ORBIS bruker vi minst 75 % eksternt skrap. Dette inkluderer noen svært bærekraftige alternativer med en resirkuleringsandel på 85 % eller 95 %. Ikke minst er vi sertifisert av ORBIS, noe som sikrer full transparens og har brakt oss et stort skritt nærmere vårt mål om at vi innen 2030 skal være et foregangsselskap innen bærekraft.

Aluminium kan resirkuleres ubegrenset antall ganger, og resirkuleringsprosessen krever kun 5 % av energien som er nødvendig for å produsere primæraluminium. Aluminium kjennetegnes av en unik resirkulerbarhet, og nettopp derfor er det et ideelt materiale for en lukket produksjonssyklus som er både økologisk og økonomisk bærekraftig.

Vår misjon for bærekraft og innovasjon i aluminiumproduksjon

Vår misjon strekker seg langt utover aluminiumproduksjon. Vi anser oss selv som en strategisk partner på veien mot en mer bærekraftig og effektiv fremtid. Vårt mål om kvalitet, innovasjon og bærekraft kommer til uttrykk i alle deler av vårt arbeid. Ved å benytte det aller mest moderne innen teknologi og arbeidsprosedyrer, gjør vi vårt ytterste for å minske energiforbruket og begrense vår miljøbelastning til et minimum.

Les mer

Ring eller skriv til oss Ta kontakt!

Kontakt oss i dag for å finne ut mer om Speiras innovative aluminiumløsninger. Sammen skaper vi en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Kontakt oss