Resirkulering av aluminium Holde materialene i kretsløpet og avkarbonisering av industrier

Resirkulering av aluminium er den «grønne delen» av «gammelt jern», og sånn har det vært lenge før bærekraft og sirkulær økonomi ble megatrender i metallindustrien. Gamle aluminiumsdeler, legeringer og skrap er for verdifulle til å kastes. De er verdifulle materialer som kan bli resirkulert uten at kvaliteten blir dårligere, og mye mer ressurseffektive enn primærproduksjon.

Resirkulering av aluminium for energisparing og et redusert karbonavtrykk

Resirkulering av aluminium krever kun ca. fem prosent av energien som trengs for primærutvinning fra aluminiummalm. Ved resirkulering av aluminiumsbokser forblir legeringene intakt og kan resirkuleres i det uendelige. Smelting fra resirkulert materiale er derfor et opplagt valg for miljøbevisste kunder som ønsker en effektiv og bærekraftig forsyning av metall.

Takket være mange års erfaring med resirkulering av aluminium, toppmoderne teknologi og kontinuerlig utvikling av nye miljøvennlige prosesser, kan Speira tilby de beste løsningene for resirkulering av aluminium og magnesium, samtidig som vi fortsetter med å redusere karbonavtrykket til produktene og prosessene våre. Vi har skrevet ned våre suksesser, våre mål og hva vi ønsker å bli målt mot i bærekraftsrapporten vår.

Stort utvalg tilpassede løsninger for resirkulering av aluminium

Når det kommer til resirkulering av aluminium, er fokuset på forbruksmaterialer med relativt korte livssykluser. Speira tilbyr et stort utvalg av aluminium- og magnesiumlegeringer for både støping og bearbeiding:

Ved resirkulering av aluminium, spesielt til støping, produserer Speira aluminium-silisiumlegeringer av høy kvalitet, hovedsakelig fra skrap og slagg, noe som gir et relativt lite CO2-avtrykk.

Utover ren omsmelting, produserer vi tilpassede legeringer ut fra kundens behov. Produksjonen er ISO- og ASI-sertifisert, og kan leveres i fast form i blokker eller flytende i smeltedigler.

Flytende aluminium er ekstra kostnadseffektivt og energibesparende og reduserer dermed CO2-utslippene, samtidig som det er lettere for kunden å håndtere. På denne måten behøver de ikke å ha sitt eget smelteanlegg og kan prosessere den flytende støpelegeringen direkte ved optimal temperatur i støperiet.

For bearbeiding kan Speira produsere en rekke legeringer av forskjellige typer skrap og slagg – ideelt for å minimere karbonavtrykket. En av styrkene våre er geografisk fleksibilitet, som gjør at vi kan tilby resirkuleringsløsninger til kunder over hele Europa.

Resirkulering av aluminium fra råvare til ferdig produkt

Vi bearbeider mye forskjellig skrap og slagg på anleggene våre. Det meste kommer fra produksjon, men andelen husholdningsskrap og utrangert skrap vokser i takt med hensynet til bærekraft.

For omsmelting har vi riktig utstyr, avhengig av råmaterialet: Smelteovner med ett kammer brukes hovedsakelig til smelting og raffinering av rent skrap. Ovner med to kamre kan brukes til å behandle skrap som er forurenset med maling eller lakk. Roterende vippeovner er spesielt egnet for kraftig forurenset skrap og slagg. Det smeltede metallet blir enten behandlet videre i andre ovner for raffinering, eller det helles over i former eller digler for levering.

Avhengig av kundens behov, kan raffineringen kombineres med avgassing, filtrering eller andre tiltak for å forbedre kvaliteten. Alle prosessene for produksjon og resirkulering kontrolleres døgnet rundt av overvåkingssystemene våre.

En betydelig andel av de støpte og bearbeidede produktene våre – i tråd med de individuelle kravene til våre kunder samt de spesifikke markedene og produktene – overføres direkte til støperiene som flytende metall. Av hensyn til miljøet, forsøker vi å øke andelen av denne typen levering. De andre produktene våre støpes i former, som blokker eller kjegler.

Våre tjenester for resirkulering av aluminium Omforming og innkjøp

Hos Speira forstår vi nøyaktig hvilke legeringer som trengs, selv for helt spesielle brukstilfeller, samt hvordan man skaffer de riktige råmaterialene – gjennom hele verdikjeden.

Speira tilbyr ikke kun legeringer, men også resirkuleringstjenester for industri – i form av bearbeidingstjenester i tillegg til det tradisjonelle markedet for resirkulerte legeringer.

Vi tilbyr følgende tjenester innenfor resirkulering:

  • Produksjon og salg av spesiallegeringer til bedrifter
  • Utskiftning med resirkulert metall, ved hjelp av Speiras nettverk og innkjøpserfaring
  • Bearbeiding av aluminiumskrap, spesielt slagg, hvorpå metallet leveres til kunden

Vår tilnærming til innovasjon handler om mer enn å bare introdusere nye produkter og teknologier. Vi utforsker stadig nye måter å utvide den sirkulære økonomien på – ikke bare til selve metallet, men også til biprodukter som saltslagg i resirkuleringen.

Ring eller skriv til oss Ta kontakt!

Vi blir alltid glade for å høre fra deg. Diskutér ditt neste prosjekt, still spørsmål og del ideene dine med oss – sammen kan vi forme fremtiden. Du kan nå oss på telefon, e-post og, selvfølgelig, via post. Vi ser frem til å høre fra deg.

Vi er her for deg