Speiras ledergruppe er dedikert til formålet vårt, som er å bidra til å skape en sirkulær verden. Samtidig handler lederne på bakgrunn av tillit: Tillit til visjonen om en bærekraftig fremtid, tillit til kompetansen vår, og viktigst av alt, tillit til vekten av kollektiv handling. Innovasjon er Speiras hjerteslag. Å dele kunnskap er hjørnesteinen i Speiras filosofi.

"Ved å omfavne verdiene som driver oss kan vi sette nye grenser for aluminium og bane vei for en bærekraftig verden."

Einar Glomnes

Chief Executive Officer
Les mer
Lukkx

Einar GlomnesChief Executive Officer

Einar driver Speira med et sterkt fokus på lønnsomhet, bærekraft og engasjement blant de ansatte. Han utvikler strategier som skaper langsiktige marginer, engasjement blant de ansatte og forpliktelse overfor miljøet. Einar har jobbet som forretningsadvokat og ledelsesrådgiver i McKinsey og hatt flere lederstillinger i Norsk Hydro før han ble administrerende direktør for Speira ved oppstarten av selskapet. Han har en mastergrad i jus fra Columbia University i New York og en cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

 

"Flerkulturelle team har én stor fordel: De øker graden og mengden av innovasjon i selskapet vårt."

Rolf Lindbäck

Chief Financial Officer
Les mer
Lukkx

Rolf LindbäckChief Financial Officer

Som Speiras finansdirektør har Rolf ansvar for økonomi, IT-digitalisering og juridiske spørsmål. Han jakter stadig på nye muligheter for å forbedre målstyringen ved å skape en unik plattform der bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd. Rolf har en mastergrad i kommunikasjonssystemer fra Swiss Federal Insitute of Technology (EPFL).

 

"Endring er bra."

Dr. Pascal Wagner

Head of BU Automotive
Les mer
Lukkx

Dr. Pascal WagnerHead of BU Automotive

Pascal driver innovasjon, inngår strategiske partnerskap og leder integrasjonen av aluminium i elektriske kjøretøy. Han har mange års erfaring fra aluminiumindustrien, og spesielt innenfor bilsektoren. Pascal er utdannet innenfor metallurgi og har en doktorgrad i metallurgi og metallfysikk fra RWTH Aachen University.

Alexander Dörsel

Head of BU Norway and Business Development
Les mer
Lukkx

Alexander DörselHead of BU Norway and Business Development

Alexander driver innovasjon og kommersiell utvikling i krysningspunktet mellom vekst og bærekraft. Han er ansvarlig for de fire resirkulerings- og valseverkene i Norge. Han er utdannet innenfor jus og har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra ESCP Business School.

Boris Kurth

Head of BU Can & Recycling
Les mer
Lukkx

Boris KurthHead of BU Can & Recycling

Boris har lang erfaring med resirkulering av aluminium, og utformer oppfinnsomme strategier for å forbedre resirkuleringen av aluminiumsbokser. På denne måten skaper han en ansvarlig og fremtidsrettet tilnærming for Speira. Boris er utdannet innenfor økonomi ved Niederrhein University of Applied Sciences. 

Ralf Köring

Head of BU Recycling Services
Les mer
Lukkx

Ralf KöringHead of BU Recycling Services

Ralf er ansvarlig for å optimalisere resirkuleringsprosessen og øke materialgjenvinningen. Han er utdannet innenfor maskinteknikk, med en spesialisering i prosessteknikk ved RWTH Aachen University.

 

"Det fulle potensialet av resirkulering er ennå ikke oppdaget – men vi utforsker nye muligheter hver dag på veien mot sirkularitet. Dette er både spennende og motiverende."

 

Stefan Schulze Schwering

Head of BU Foil and Litography
Les mer
Lukkx

Stefan Schulze SchweringHead of BU Foil and Litography

Stefan driver innovasjon og kommersiell utvikling i krysningspunktet mellom vekst og bærekraft, med mål om å skape en ledende posisjon for selskapet innenfor nøkkelområder som batteriapplikasjoner og bærekraftig emballasje. Han har en mastergrad i maskinteknikk og en doktorgrad i økonomi. Før han begynte i Speira, jobbet Stefan som rådgiver i avdelingen Global Energy and Materials hos McKinsey & Company.

Volker Backs

Head of Public Affairs, Energy, Trade & Managing Director
Les mer
Lukkx

Volker BacksHead of Public Affairs, Energy, Trade & Managing Director

Volker navigerer gjennom regler og forskrifter og fremmer industriell transformasjon og bærekraftig energipolitikk. Han promoterer prinsippene for sirkulær økonomi og rettferdig handelspolitikk. Han representerer Speira både offentlig og i bransjeorganisasjoner.

Paul Grziwa

Head of Supply Chain
Les mer
Lukkx

Paul GrziwaHead of Supply Chain

Paul driver optimalisering av verdikjeden vår, samtidig som han er ansvarlig for planlegging og innkjøp av metall, skrap og energi. Han fokuserer på å optimalisere flyten av metall, spesielt med hensyn til Speiras mål innenfor kostnadsstyring og bærekraft. Paul er utdannet innenfor økonomi og administrasjon ved Niederrhein University of Applied Sciences.

Katharina Hagenkötter

Head of Human Resources
Les mer
Lukkx

Katharina HagenkötterHead of Human Resources

Katharina jobber for å skape en positiv kultur på arbeidsplassen og fremmer trivsel og vekst for de ansatte gjennom effektive og bærekraftige HR-strategier. Hun er utdannet innenfor økonomi ved Ruhr-University Bochum og har en mastergrad i organisasjonspsykologi fra FernUniversität Hagen.

 

"Be the change that you wish to see in the world." – Mahatma Gandhi

Moritz Hansen

Head of Marketing, Communication & Sustainability
Les mer
Lukkx

Moritz HansenHead of Marketing, Communication & Sustainability

Moritz formidler Speiras innsats for å «lukke sløyfen», fremhever resirkuleringstiltak og hevder prinsippene for sirkulær økonomi ved å promotere bærekraftig praksis. Han har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Amsterdam.

Reinhild Schmidt

Head of Strategic Operations
Les mer
Lukkx

Reinhild SchmidtHead of Strategic Operations

Reinhild utvikler strategier for å integrere prinsippene for sirkulær økonomi i driften, fremme innovasjon og styrke Speiras forpliktelse til bærekraft. Reinhild har hatt flere forskjellige lederstillinger i Speira med fokus på drift og verdikjede før hun trådte inn i sin nåværende rolle. Hun er utdannet innenfor økonomi og administrasjon ved Niederrhein University of Applied Sciences. 

 

«Det er viktig å være en rollemodell for kulturen du ønsker å ha i organisasjonen din.»