2/1/2024

Speira slutter seg til verdens største bærekraftsinitiativ

Speira blir medlem av UN Global Compact

Speira har sluttet seg til UN Global Compact – verdens største frivillige bedriftsinitiativ for bærekraft, med over 22 000 medlemmer i 160 land. UN Global Compact har som mål å få selskaper over hele verden til å innrette sin virksomhet og sine strategier etter ti universelt aksepterte prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon, og til å iverksette tiltak som støtter oppunder FNs bærekraftsmål.

Som en global aktør innen valset og resirkulert aluminium, med produksjonsanlegg i Tyskland og Norge og salgskontorer over hele verden, er det naturlig for Speira å ta del i det globale nettverket av selskaper som har forpliktet seg til å iverksette konkrete og håndfaste tiltak for å sørge for et mer bærekraftig næringsliv.

«I Speira jobber vi aktivt for å sikre ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. UN Global Compact-initiativet innebærer en større synliggjøring av dette arbeidet og samtidig en forpliktelse til kontinuerlig forbedring. Vi ser frem til å bidra til en positiv utvikling for mennesker og miljø», sier Shamus Donovan, leder for bærekraft i Speira.

For mer informasjon om Speiras bærekraftsarbeid, besøk vår profil på UN Global Compacts nettsider.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mauritz Faenger-Montag, Leder for eksternkommunikasjon
T +49 2181 66-4918
E mauritz.faenger-montag@speira.com