Speira signerer Antwerpen-erklæringen

Speira, Europas ledende leverandør av valset og resirkulert aluminium, har nylig sluttet seg til Antwerpen-erklæringen. Erklæringen oppfordrer EU-landene, den nye Europakommisjonen og Europaparlamentet til å sette industripolitikk øverst på den europeiske dagsordenen fra 2024 til 2029.

«Vi slutter oss til Antwerpen-erklæringen fordi den både er i tråd med EUs grønne vekststrategi og forretningsstrategien vår. Speira ønsker å være en del av løsningen og jobbe for dekarbonisering og en mer sirkulær verden. Derfor samarbeider vi tett med EU og nasjonale lovgivere for å skape rammebetingelser som øker den globale konkurranseevnen for europeisk industri. Vi tror på kraften som ligger i å arbeide med råvare-, energi-, klima- og industripolitikk på en integrert måte», sier konsernsjef Einar Glomnes i Speira.

Antwerpen-erklæringen inneholder en detaljert handlingsplan som har som mål å øke konkurranseevnen til europeisk industri. Erklæringen lister opp ti krav som skal bidra til nettopp dette, nemlig offentlig finansiering, konkurransedyktige energikostnader, gode infrastrukturløsninger, råvaresikkerhet, økning av etterspørselen etter netto null-, lavkarbon- og sirkulære produkter, samt forbedring av det indre markedet.

Under toppmøtet i Antwerpen den 20. februar i år, ga 70 europeiske selskaper og organisasjoner, hovedsakelig fra energiintensive bransjer, sin fulle støtte til denne europeisk «Industrial Deal» som skal supplere EUs «Green Deal». I tillegg til Speira signerte også  bransjeorganisasjonen EUROPEAN ALUMINIUM på erklæringen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mauritz Faenger-Montag, leder for eksternkommunikasjon
T +49 2181 66-4918
E mauritz.faenger-montag@speira.com