Videre omstilling til sirkulær økonomi

  • Speira bygger enda en resirkuleringsovn ved Rheinwerk
  • Ny bruk for deler av det gamle smelteverket

Speira investerer 40 millioner euro i ytterligere resirkuleringskapasitet for å drive frem omstillingen av Rheinwerk og oppnå en total besparelse på opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år ved anlegget. Retningen har vært klar lenge: «Vi ønsker å bli nummer én innen resirkulering av aluminium i Europa», forklarer Boris Kurth, som er leder for Speiras hermetikkboksvirksomhet samt resirkulerings- og støperivirksomheten ved Rheinwerk. «I løpet av de siste 20 årene har vi allerede bygget ovner med ledende resirkuleringskapasitet i Europa og Europas mest moderne sorteringsanlegg for UBC-skrap, som erstatter den svært energiintensive primærproduksjonen av aluminium. Vi fortsetter konsekvent på denne veien og understreker vårt engasjement for sirkulær økonomi med den fjerde resirkuleringsovnen ved Rheinwerk.»

Ovnen skal bygges i 2025. Produksjonen skal etter planen starte i begynnelsen av 2026. Speira bygger også om det tredje av fire eksisterende støpesentre for å optimalisere dem for resirkulering av legeringer. Dette vil gjøre det mulig for Rheinwerk å redusere sitt økologiske fotavtrykk ytterligere. Totalt sett vil Rheinwerk da ha en resirkuleringskapasitet som vil spare opptil 1,5 millioner tonn CO2 sammenlignet med primærproduksjon av samme mengde aluminium.

Steg for steg mot Europas resirkuleringsknutepunkt

Den nye ovnen og ombyggingen av støperiet er første trinn, som vil bli etterfulgt av flere. «Med sin strategiske beliggenhet i hjertet av Europa utvider vi Rheinwerk til å bli et ledende resirkuleringsknutepunkt for vår bransje, noe som er vårt langsiktige mål for den fullstendige transformasjonen», forklarer Kurth.

Ny bruk for deler av det gamle smelteverket

En tredjedel av det utfasede smelteverket vil huse det nye skraplageret. Her blir det lagerplass og fasiliteter for prøvetaking av innkommende skrap og klargjøring for smelting. «De lange hallene gir oss mulighet til å tenke og planlegge stort. Det nye, enorme skrotlageret gir oss plass til fôret til alle resirkuleringsovnene våre - ikke bare den nye», sier Kurth fornøyd. «Vi trenger å ta prøver av de typene skrap som allerede har fullført en eller flere livssykluser. Dette post-consumer scraps er en kilde som vi ønsker å utnytte i enda større grad.» Lagerområdene for skummingsavfall utvides også i støperiet.

Fokus på raske drikkebokser

Den nye resirkuleringsovnen skal brukes til å smelte aluminiumslegeringer som etter valsing bearbeides til drikkebokser. Speiras bærekraftsambisjoner kommer spesielt godt frem i dette markedet. Drikkeboksen er nemlig et produkt som beveger seg svært raskt; livssyklusen fra produksjon til fylling, detaljhandel, forbruk hos sluttforbrukeren, avhending og resirkulering tar bare rundt 60 dager. Det betyr at det samme aluminiumet går gjennom Speiras resirkuleringsanlegg mange ganger i året, og den økologiske fordelen med den nyeste teknologien kan utnyttes spesielt ofte og spesielt effektivt. Speira har derfor også forpliktet seg til å forbedre resirkulerbarheten til drikkebokser ytterligere: I samarbeid med European Aluminium forsker selskapet på resirkuleringsvennlige legeringer sammen med andre produsenter og fremmer panteordninger for det verdifulle lettmetallet.

På bildet ser du til høyre støperiet der den nye ovnen bygges; foran til venstre de tre hallene i det utfasede aluminiumsmelteverket, hvorav noen nå vil bli brukt til nye lagerområder og prøvetaking.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mauritz Faenger-Montag, leder for eksternkommunikasjon
T +49 2181 66-4918
E mauritz.faenger-montag@speira.com