Personvernerklæring


Her finner du Speiras personvernerklæring som omfatter generell databehandling i alle selskaper i Speira gruppen med hensyn til personopplysninger for individer utenfor organisasjonen (eksterne/tredjepart).

Denne personvernerklæringen dekker generelle databehandlingsaktiviteter i selskaper i Speira-gruppen (Speira) med hensyn til personopplysninger for individer utenfor vår organisasjon (eksterne/tredjeparter).

Gjelder fra: 1.juni 2021

Speira respekterer ditt privatliv og vil behandle eventuelle personopplysninger i tråd med EUs generelle personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg å forstå hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, og hva vi gjør med dem, samt dine valgmuligheter når det gjelder bruk, innsyn og retting av personopplysninger.

Hvert selskap i Speira gruppen er behandlingsansvarlig for sin respektive behandling av personopplysninger. De generelle databehandlingsaktivitetene er beskrevet i denne personvernerklæringen. Selskapene kan ha mer spesifikke personvernerklæringer som beskriver deres spesifikke aktiviteter eller tjenester.

1 Hvorfor og hvordan vi samler og bruker personinformasjon

1.1 Våre nettsider

Vi samler inn og bruker person­opplysninger gjennom nettstedene våre. Dette omfatter data samlet inn av informasjonskapsler, og for eksempel hvis du kontakter oss via kontaktskjemaer, hvis du søker på en stilling gjennom vår rekrutteringsportal, eller dersom vi gjennomfører nettbaserte spørreundersøkelser der du fritt gir oss personopplysninger. Disse aktivitetene og databehandlingen er nærmere beskrevet i personvern­erklæringen som er tilgjengelig nederst på hver nettside.

1.2 Markedsføring

Du vil motta markedsføring (inkludert nyhetsbrev) dersom du har bedt om slik informasjon fra oss, eller kjøpt varer eller tjenester fra oss, eller hvis du ga oss dine detaljer da du fylte ut et kontaktskjema og har gitt samtykke til å motta markedsføring fra oss.

Hvis du abonnerer for å motta nyhetsbrev, pressemeldinger eller annen markedsføring fra oss, vil vi samle inn og lagre ditt navn og din e-postadresse for å kunne sende deg innholdet du har bedt om fra oss. Du kan også følge oss på sosiale medier, noe som innebærer at hver enkelt sosial mediekanal vil lagre personopplysninger i samsvar med sin respektive personvernerklæring

1.3 Rekruttering

Vi behandler dine personopplysninger hvis du søker på en stilling hos oss. Vi vil samle inn og bruke personopplysningene du deler med oss, som vanligvis inkluderer navn, e-postadresse og telefonnummer, informasjon om CV og annen informasjon i søknaden din.

Formålet med slik behandling er å behandle din søknad, og det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirkes ikke behandlingens lovlighet basert på samtykket før du trakk det tilbake. Du finner mer informasjon om personvern for vår rekrutteringsportal på nettet.

For enkelte stillinger gjennomfører vi også bakgrunnssjekk av kandidater som del av vår rekrutteringsprosess. Formålet er å kontrollere kandidatens identitet, utdanning, ansettelseshistorikk, attester og andre aspekter som er relevante for stillingen. Slik behandling kan omfatte personopplysninger som personens navn, alder, referanser, økonomiske historikk og rulleblad, i tillegg til informasjon som er offentlig tilgjengelig.

Hvis det er relevant eller påkrevd etter gjeldende lovgivning, er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med bakgrunnskontroller. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket, påvirkes ikke behandlingens lovlighet basert på samtykket før du trakk det tilbake. Hvis bakgrunnssjekk kreves etter gjeldende lovgivning, er den relevante lovgivningen det rettslige grunnlaget for behandlingen. I andre tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen vår berettigede interesse av å trygge vår virksomhet.

1.4 Sikkerhet

Speiras selskaper har implementert ulike sikkerhetstiltak som krever behandling av personopplysninger. Dette er for å sikre oss mot ulovlig eller uautorisert adgang til områder, bygninger, rom, systemer, prosesser eller utstyr. For eksempel kan Speiras lokaler ha aktivitetslogger, kameraovervåking, kontroller av kjøretøy og førerne samt adgangskontroll for besøkende og ansatte. Hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker, avhenger av de aktuelle sikkerhetstiltakene og omfatter bilder og video av deg, ditt navn, telefonnummer og ansettelsessted, dato og klokkeslett du får adgang til lokalene, samt informasjon om kjøretøyet du kjører.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse av å sikre vår virksomhet og eventuelle gjeldende lovkrav i forbindelse med dette.

1.5 Formål knyttet til forretningsrelasjoner

Vi behandler personopplysninger for å støtte og administrere kunde-, leverandør- og partnerrelasjoner hovedsakelig for kontraktsinngåelse og -oppfyllelse.

Vi behandler personopplysninger for slike forretningsrelasjonsformål basert på ditt samtykke og vår berettigede interesse av å fremme vårt forhold til, og sikre god administrasjon av og støtte for kundene, leverandørene og partnerne våre. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst for behandling basert på samtykke. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirkes ikke behandlingens lovlighet basert på samtykket før du trakk det tilbake

1.6 Sosiale arrangementer

Speira kan håndtere påmeldingen til et sosialt arrangement der Speira er organisator eller sponsor. I slike tilfeller behandler Speira personopplysninger om personene som er invitert til arrangementet, og personer som er påmeldt arrangementet. Denne behandlingen er begrenset til informasjonen som er nødvendig for å organisere det eventet, og omfatter personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer, ansettelsessted og stilling og eventuelle spesielle behov. Vi behandler personopplysninger for slike formål, basert på din påmelding og ditt samtykke til å gjøre det. personopplysningene vil bli slettet straks formålene er oppfylt. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å melde deg av arrangementet. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirkes ikke behandlingens lovlighet basert på samtykket før du trakk det tilbake.

1.7 Bakgrunnssjekk og integritets-due diligence

Som del av vår due diligence prosess for integritet samler vi inn informasjon om våre leverandører og forretningspartnere for å sikre etterlevelse av blant annet korrupsjonslovgivning og eksportkontroll. Prosessen kan inkludere innsamling av personopplysninger om personer tilknyttet leverandører og forretningspartnere. De rettslige grunnlagene for bakgrunnssjekk og due diligence er rettslige forpliktelser og vår berettigede interesse av å trygge vår forretningsvirksomhet.

1.8 Lovpålagte forpliktelser og rettsprosesser

Speiras selskaper har ulike lovpålagte forpliktelser som krever behandling av personopplysninger. Disse juridiskeforpliktelsene varierer fra land til land og fra selskap til selskap og omfatter vanligvis forpliktelser i forbindelse med skatt og regnskapsføring. Disse lovpålagte forpliktelsene danner grunnlaget for slik behandling av personopplysninger.

Speira behandler også personopplysninger i forbindelse med rettsprosesser. Formålet og det rettslige grunnlaget for slik behandling er Speiras berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav.

2 Hvem vi deler personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med:

  • Andre selskaper i Speira-gruppen
  • Våre tredjeparts-tjenesteleverandører
  • Offentlig myndigheter og private enheter (som finansinstitusjoner) som pålagt ved lov

I tilfeller der vi kjøper eller selger selskaper eller eiendeler kan vi dele dine personopplysninger med potensielle kjøpere eller selgere.

Dersom delingen av personopplysninger involverer overføring av personopplysninger til en mottaker som er etabler uten for EU/EØS vil overføringen følge samme beskyttelsesnivå som gitt ved GDPR.

3 Informasjonssikkerhet

Speira beskytter dine personopplysninger gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

4 Dine rettigheter

Du har krav på til å bli informert på forespørsel om hvilke av dine eventuelle personopplysninger Speira behandler. Du kan også be om at eventuelle unødvendige personopplysninger vi kan komme til å behandle, blir slettet eller blokkert, og be om retting av eventuelle feilaktige personopplysninger vi behandler. Du kan også kontakte din nasjonale personvernmyndighet for å klage, se mer informasjon under.

Hvis du ønsker mer informasjon enn det du finner i denne policyen for eksempel om hvordan informasjon om deg brukes, hvordan vi opprettholder informasjonssikkerheten for dine personopplysninger, og dine rettigheter til å få tilgang til informasjonen vi har om deg, vennligst kontakt oss ved å benytte kontaktskjemaet du finner på www.speira.com.

5 Klager

5.1 Klager til Speira

Dersom du er misfornøyd med hvordan dine personopplysninger blir behandlet kan du rette en klage til Speira. For å sende inn en klage, vennligst benytt Speiras kontaktskjema på www.speira.com.

Vanligvis vil du motta et skriftlig svar fra oss innen fire (4) uker etter vi har mottatt din klage. Dersom vi ikke kan gi det et svar innen de fire (4) ukene, grunnen klagens kompleksitet, vil vi informere deg om dette og gi deg et rimelig estimat for når du kan forvente et svar fra oss. Frisen vil ikke overstige tre (3) måneder fra tidspunktet vi mottok klagen.

5.2 Klager til personvernmyndigheter

Du kan ta din klage til en personvernmyndighet. Du kan velge om du vil klage til personvernmyndigheten der du bor, der du jobber, eller der du hevder bruddet på rettighetene dine har funnet sted.

Vi ber om at du vurderer en klage direkte til Speira før du kontakter personvernmyndigheten.

6 Kontaktinformasjon

Skulle du ha spørsmål eller lure på noe angående ditt personvern, eller dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter i denne sammenheng, ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet på www.speira.com.

7 Endringer i denne personvernerklæringen

We review our privacy policy on a regular basis. New versions will be published on the website and brought to your attention.

Vi gjennomgår personvernerklæringen vår på jevnlig basis. Nye versjoner publiseres på nettsidene våre og det vil opplyses om oppdateringer.  

Sist oppdatert: Juni, 2021