Åpenhet og integritet er en viktig del av vår filosofi.

Det som skjer i Speiras navn er vi er ansvarlige for. Gi oss gjerne beskjed dersom du mener at noe ikke går riktig for seg.

Skriv din tilbakemelding, kritikk eller klage! Vær så spesifikk som mulig, slik at vi kan tilordne din tilbakemelding til rett anlegg og rett adressat. Når det gjelder påståtte miljøforringelser ønsker vi at du oppgir tid og sted for observasjonen.

Speak Up

Eksterne «Speak Up»-systemet gjør det mulig å sende inn meldinger anonymt. Hver melding videresendes til den aktuelle interne funksjonen og gjennomgås, om nødvendig, med ytterligere ekspertise fra andre funksjoner. Systemet sender umiddelbart en mottaksbekreftelse til avsenderen. Vi behandler alle henvendelser med tilbørlig oppmerksomhet og har som mål å svare innen tre virkedager. Systemet dokumenterer alle innrapporterte meldinger og hjelper oss med å følge dem opp nøye og i tide.