1/26/2023

Speira mot nullutslipp innen 2045, har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet

Speira mot nullutslipp innen 2045, har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet

  • Speira forplikter seg til nullutslipp av klimagasser innen 2045
  • Utslippsmålene er basert på en tilnærming fra «Science Based Targets Initiative»
  • Resirkulering, bruk av lavkarbonmetall, fornybar energi og elektrifisering vil være viktigste virkemidler for å nå målene

 

Speira, en ledende, global leverandør av valset og resirkulert aluminium, lanserte i dag sin plan for å nå nullutslipp. Gjennom en stegvis tilnærming skal selskapet nå netto null innen 2045: Indirekte energiutslipp (Scope 2) skal være null innen 2035, direkte utslipp fra egne eiendeler (Scope 1) skal være null innen 2040, og andre indirekte utslipp (Scope 3) skal være null innen 2045.

Sperias nullutslippsmål har blitt bekreftet av Science Based Targets-initiativet, et rammeverk som hjelper selskaper til å sette klimamål som er i tråd med målene i Parisavtalen. Gjennom samarbeidet med Science Based Targets-initiativet, og ved å forplikte seg til deres netto null-standard, vil Speira ta en vitenskapsbasert og verifiserbar tilnærming til å redusere sine utslipp.

– I 2022 gjorde vi en grundig analyse av virksomheten vår, og utviklet en lønnsom og fornuftig plan for å redusere utslippene våre, sier Shamus Donovan, bærekraftansvarlig i Speira.

Sentrale virkemidler for å redusere indirekte utslipp og energiutslipp er elektrifisering og bruk av alternativt drivstoff, bruk av fornybar energi, og høyere energieffektivitet. En reduksjon av andre indirekte utslipp avhenger av økt resirkulering av aluminium, bruk av metall med lavt karbonfotavtrykk, og en videre satsning på resirkuleringsvennlige legeringer.

– Vi har store ambisjoner i vår bærekraftsstrategi, og vi presenterer nå en konkret plan for hvordan vi skal bruke vår innflytelse og investeringer til å støtte opp om overgangen til nullutslippssamfunnet. Ved fabrikkene våre på Holmestrand og Karmøy er fokuset på resirkulering allerede høyt, og vil bli enda høyere fremover, sier Einar Glomnes, administrerende direktør i Speira.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mortiz Hansen, leder for markedsføring og kommunikasjon

+49 (0) 173 102 40 97

moritz.hansen@speira.com

Nedlasting pressemelding
296,1 KB