Livssyklusperspektivet

En helhetlig tilnærming til bærekraft

Speira har en helhetlig strategi med tydelige prioriteringer for å minimere miljøfotavtrykket fra våre produkter gjennom hele livssyklusen. Dette innebærer å redusere miljøpåvirkningen fra vår produksjon og bruke forretningsmuligheter til å hjelpe kundene våre å gjøre det samme. Vi er også en viktig bidragsyter for å fremme ressurseffektive aluminiumsprodukter og øke resirkuleringen av brukte aluminiumsprodukter.

Om oss

Bli kjent med Speira

Speira er et globalt selskap for valset og resirkulert aluminium og består av syv produksjonsanlegg samt ett forsknings- og utviklingssenter. Våre lokasjoner i Tyskland og Norge inkluderer vår joint-venture Alunorf, som er verdens største valseverk for aluminium, Grevenbroich, som er verdens største anlegg for overflatebehandling av valset aluminium, i tillegg til en rekke internasjonale salgskontorer. Speira har 5000 ansatte i Tyskland og Norge.

Speiras virksomhet bygger på mer enn hundre års erfaring med valsing og resirkulering av aluminiumsprodukter, kombinert med teknisk ekspertise innen aluminium. Denne erfaringen, sammen med en sterk entreprenørånd og evne til å snu oss raskt i markedet gir oss nå en ny start som Speira.

Vårt navn er vårt budskap. Speira kommer fra gresk og betegner spiralen som øker sin kraft ut fra en sterk kjerne. I tillegg representerer Speira sirkulariteten i produksjon, bruk og resirkulering. Med engasjement, ekspertise og entusiasme skal Speira bevege seg hurtig framover, ta ledelsen og vise hva som er mulig å få til.

Nedlasting pressemelding

Om oss

Partnerskap og samarbeid skaper verdi

Vi samarbeider med våre partnere i verdikjeden for å forstå og forbedre påvirkningen fra våre aluminiumsprodukter gjennom hele livssyklusen når tiden er inne for å resirkulere dem. Derfor gjennomfører og støtter vi forskning på livssyklusanalyser som analyserer påvirkningen av aluminium i alle faser av produktets livssyklus. Resultatene kommuniseres åpent for å spre kunnskap om hvordan aluminium kan brukes på en mer bærekraftig måte.

Vår ambisjon

Å bidra til det sirkulære samfunnet

Speira støtter en rekke initiativer for å sørge for at enda flere aluminiumsprodukter blir resirkulert på en god måte etter de har oppfylt sin funksjon i bruk. Derfor har vi i flere tiår vært aktive i utviklingen av pan-europeiske nettverk av nasjonale initiativer for å fremme bruk og resirkulering av aluminium.

For å fremme innsamling og resirkulering av brukte aluminumsprodukter har vi tett samarbeid med våre kunder i næringsmiddelindustrien, nasjonale og lokale myndigheter, samt andre interessenter. Dette starter tidlig gjennom opplæring av barn og unge i skolen.

Mengden materiale tilgjengelig for resirkulering er begrenset: aluminiumsprodukter har ofte en levetid på 20 år eller mer. Å slutte sirkelen for materialbruk gjennom ytterligere økt resirkulering er den eneste måten å legge til rette for at skrapmetall kan erstatte bruken av nytt råmateriale.         

Som et resultat er den gjennomsnittlige resirkuleringsgraden for drikkebokser av aluminium i Europa nå på 76 prosent. Sammen med våre industripartnere har vi lansert et veikart fram mot 100 prosent resirkuleringsgrad for drikkebokser av aluminium innen 2030. Takket være mer innovativ sorterings- og resirkuleringsteknologi forventer vi å se en økning i resirkulering av brukt aluminiumsemballasje i flere og flere land, og vi støtter opp om dette med vår tekniske ekspertise.

next:
7

Produksjonsanlegg og ett forsknings- og utviklingssenter

Vår europeiske produksjon som holder til i Tyskland og Norge inkluderer vår joint-venture Alunorf, verdens største anlegg for støpning og valsing av aluminium, og Grevenbroich, hovedkontoret vårt og verdens største anlegg for overflatebehandling av valset aluminium.

5,000

Medarbeidere med sterk entreprenørånd

Våre medarbeidere har bakgrunn fra og har opparbeidet seg bred ekspertise på tvers av våre ulike forretningsområder, stillinger og land. Til felles har de et sterkt engasjement for aluminium som fremtidens metall. Denne fremtiden begynner nå.

#1

Setter standarden for bærekraft

Vi har en tydelig visjon om å sette standarden for bærekraft i vår industri ved å levere produkter av høy kvalitet med lavt karbonfotavtrykk, basert på vår førsteklasses valse- og resirkuleringsvirksomhet.

Hvordan vi jobber

Vår strategi

Pålitelighet, kvalitet, bærekraft og innovasjon.

Speira er en ledende global produsent av avanserte valsede aluminiumsprodukter, og har en årlig produksjon på omtrent en million tonn aluminium. Vi setter kunden i sentrum i alt vi gjør, samtidig har vi som mål å strekke oss lenger for å levere pålitelighet, kvalitet, bærekraft og innovasjon.

Speira er stolt leverandør til noen av verdens mest kjente globale selskaper innen bilproduksjon, emballasje, trykkeri, ingeniørvirksomhet og bygg- og anleggsbransjen - mange har vært med oss i flere tiår. Vår suksess underveis viser vår fagkompetanse innen valsing og resirkulering av aluminium, noe som også bekreftes av kundene våre, som setter pris på vår pålitelighet og høye produktkvalitet. Vi leverer og tilbyr tjenester i global skala. Våre ansatte har en sterk entreprenørånd og jobber effektivt i et internasjonalt arbeidsmiljø, også når det gjelder å utvikle nye og bedre løsninger sammen med våre kunder og partnere. Alt vi gjør skal være bygget på ansvarlighet, samarbeid, engasjement og tillit.

Vår visjon

Vi har som mål å være den ledende aktøren og sette standarden for bærekraft i vår industri innen 2030. Vi skal produsere produkter av høy kvalitet med lavt karbonfotavtrykk basert på førsteklasses valsing og resirkulering.

Vårt engasjement

Vi skal skape mer ressurseffektive produkter og løsninger

Vi jobber for å bedre ressurseffektiviteten til aluminiumsprodukter gjennom forskning og utvikling og god kundestøtte. Vår forsknings- og utviklingsavdeling i Bonn har en sentral rolle i vår bærekraftsstrategi.

Speira er en ledende leverandør til en av de raskest voksende produktsegmentene som spiller en viktig rolle for fremtiden til vår planet: grønnere transport. Biler og andre transportmidler må veie mindre og bli mer energieffektive for å redusere CO2-utslipp. Vektreduksjon spiller en stor rolle i dette, og dermed øker verdien av vårt bidrag til bilprodusenter og andre deler av transportindustrien. I tillegg støtter vi overgangen til elektrifisering gjennom innovative aluminiumsløsninger. Vi og våre produkter er en del av lavutslippssamfunnet.

Locations

Speira Headquarters

Aluminiumstraße 1
41515 Grevenbroich

Phone +49 2181 66-01
Email info.gv@speira.com

Speira Rheinwerk

Koblenzer Straße 122
41468 Neuss

Phone +49 2131 38-201
Email info.ne@speira.com

Speira Hamburg

Aluminiumstraße
21129 Hamburg

Phone +49 40 74011-00

Speira Research & Development

Georg-von-Boeselager-Straße 21
53117 Bonn

Phone +49 228 552-02
Email info.bn@speira.com

Speira Dormagen

Sachtlebenstraße 46
41541 Dormagen

Phone +49 2133 7794-00
Email info.gv@speira.com

JV Alunorf

Koblenzer Straße 120
41468 Neuss

Phone +49 2131 937-0
Email kontakt@alunorf.de

Speira Holmestrand

Weidemannsgate 8
3081 Holmestrand

Phone +47 3305-4200
Email sales.rmh@speira.com

Speira Karmøy

Hydrovegen 160
N-4265 Håvik

Phone +47 5285-4000
Email sales.krm@speira.com

Departments

Karriere og ledige stillinger

Aluminiumstraße 1
41515 Grevenbroich

Phone +49 2181 4773-008
Email hr.deutschland@speira.com

Salg og kundehenvendelser

Aluminiumstraße 1
41515 Grevenbroich

Phone +49 2181 66-9808
Email info.gv@speira.com

Bærekraft

Aluminiumstraße 1
41515 Grevenbroich

Phone +49 2181 66-2213
Email shamus.donovan@speira.com

Media

Aluminiumstraße 1
41515 Grevenbroich

Phone +49 2181 66-2054
Email info-rp@speira.com